Bestuursvergadering 25-07-2011

Locatie: Bij Ronic thuis
Deelnemers: Maria Habraken, Henk Mol, Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen)
Afwezig m.v.: Esther Kievit (vakantie)
__________________________________________________________________________

1. Opening
Omdat Tonie niet op onze komst heeft gerekend, vergaderen we bij Ronic thuis en vervalt het inloopkwartiertje.

2. Ingekomen stukken
2011.07.01 Gemeente SD M. Schenk Uitnodiging bijeenkomst Inrichtingsplan Bru Ronic Allen Ronic is geweest, notulen komen na
2011.07.02 Gemeente SD L.Boogert Werkzaamheden havenplateau Ronic Allen Ter kennisname
2011.07.03 Gemeente SD Secretariaat Ontvangstbev. Zienswijze Tij vd Toekomst Ronic Ter kennisname
2011.07.04 Gemeente SD K. Henderson Plannen Riekusweel Ronic Allen bespreken 25-07-11, zie 5.
2011.07.05 Welzijnshuis Nieuwsbrief vrijwilligers 1 Ronic Allen Ter kennisname
2011.07.06 ZVKK Nieuwsbrief 2011-2 Ronic Allen Wie gaat er op 12 november?
2011.07.07 ZVKK Dini Houmes Vooraankondiging Netwerkbijeenkomst ZVKK 20-09 Ronic Allen Ronic gaat. Henk wil ook mee?
2011.07.08 Dorpsraad Serooskerke Tureluur Zomer 2011 Ronic Allen Ter kennisname
2011.07.09 Zeeuwind M. Spaans Bevestiging afspraak 29-08 Ronic Allen Ter kennisname
2011.07.10 ZVKK Coos Huijsman Uitnodiging tot spreken 20-09 Ronic Allen Ronic wordt geinterviewd

3. Goedkeuring notulen 04-08-2011
De notulen worden goedgekeurd. Ronic zal ze naar P. Maris sturen en op de website zetten.

4. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter-allen
Henk zal tot eind augustus het stokje over nemen.

5. Strategische Visie Bruinisse+zienswijze-allen
Ronic zal een concept schrijven en rondsturen naar alle leden ter goedkeuring. Hierna zal zij het stuk tijdig naar de gemeente sturen. Het stuk is op verzoek inzichtelijk.

6. Evaluatie Tij van de Toekomst-Ronic
Het blijkt dat deze niet is doorgestuurd naar de fracties. Ronic gaat nu zelf doorsturen.
De draagkracht van het Platform zullen Henk en Ronic op 20 september aankaarten tijdens de netwerkbijeenkomst ZVKK.

7. Evaluatie Strooibeleid 2010-2011-allen
We gaan hier verder niets mee doen. Ronic heeft het stuk reeds doorgestuurd aan de OVB met de vraag om zelf met (ludieke) oplossingen te komen. De gemeente heeft in ieder geval geen budget voor uitbreiding van het strooigebied. Verder zullen we proberen de inwoners zelf te motiveren hun eigen stoep schoon te maken/houden.

8. Hoe gaan we om met ‘aanbestedingen’-allen
Henk noemt het pimp-de-panden project en het schilderen muziektent. De raad is het met hem eens dat alle (bij de OVB aangesloten) ondernemers in het vervolg kans moeten krijgen om op dergelijke projecten in te schrijven en zo voorkomen wordt dat mensen ‘buiten de boot’ vallen. Bij een volgende gelegenheid zullen wij hiertoe het bestuur van de OVB aanschrijven. Wanneer zich meerdere gegadigden melden, dan gaat het op toerbeurt.

9. Kernbezoek burgemeester – 28-10-2011-allen
De burgemeester komt ’s morgens. De Visserijvereniging en de OVB zijn hierover aangeschreven, waarop tot nu toe alleen de OVB (positief) heeft gereageerd. Ronic belt er achteraan. Ideeën voor programma: beginnen met koffie in The Sailors Inn (Ronic reserveren), toertje op ecoscooter (Ronic vraagt naar tarieven en beschikbaarheid) We hopen erop dat we kunnen meevaren met een mosselkotter en een vrachtje kunnen ophalen.

10. Overleg BOC-Dorpsraad-OVB-Eric
Eric heeft nog geen reactie gehad op zijn datum voorstel en zal er achteraan bellen.

11. Inrichtingsplan Openbare Ruimte Bruinisse-Ronic
Was een interessante bijeenkomst. We hadden het gevoel dat onze mening echt op prijs werd gesteld. De notulen zullen nog worden opgesteld en verspreid. Enkele ‘highlights’: moet de muziektent echt blijven? Verplaatsen is duur. Waterelement op het dorpsplein is wellicht een aantrekkelijker alternatief. Wij zijn gevraagd om mee te denken in het ‘opleuken’ van de binnenkant van het nieuwe viaduct onder de N59. Op 7 september is de volgende gepland. Ronic is op vakantie, Maria zal gaan.

12. Vergunning Snuffelmarkt-Ronic
Er is alom zeer positief gereageerd op het toch doorgaan van de snuffelmarkt. Wij, als vergunninghouders, dienen echter wel toezicht te houden. Daartoe wordt een schema opgesteld:
27 juli: Ronic
3 augustus: Maria
10 augustus: Henk
17 augustus: Eric
Een kopie van de vergunning ligt bij de Marskramer achter de kassa. Mocht het nodig zijn, dan kan de toezichthouder deze daar ophalen. Bij verhindering graag vervanger bellen!!!

13. Rondje project en actiepunten updates – allen
Maria:
– Skatebaan: ligt op schema. Bert Hak wil zelf ook bijdragen aan het opstellen van een fun box Zij gaat hem bij de onderhandelingen betrekken. Zij denkt na over een ontwerpwedstrijd en gaat fondsen werven.
– Een onderhoud met L. Soldaat van de VIC gaat in september plaatsvinden.
Henk:
– Consultatiebureau: de alternatieven zijn onderzocht en beschikbaar. Wij wachten op de ontwikkelingen bij GGD en gemeente.
– Beltaxi: zal dit voor de volgende vergadering op gaan starten met Eric. Eventueel kunnen we er een poll op loslaten.
– Afronding Pimp-de-panden project: hij zal gastheer zijn.
– Leges: hij zal de rekening naar Esther sturen. Daarna zal hij een kopie naar Joeri sturen met het verzoek dit bedrag aan ons terug te storten.
– Overleg dorpshuis: Henk plant overleg met Eric en Wim van Kooten na 27 juli
– Heeft geruchten gehoord dat het kikkerbadje wellicht wegbezuinigd gaat worden. Ronic vraag dit bij Harrie na.
Eric:
– Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
Esther:
– Strandje: zij zal contact met Aquadelta en de BTL opnemen
– Uitbreiding van de fietsenstalling gaat naar Ronic (verzoek H. Davidse voor 1 contactpersoon)
Ronic:
– Wanneer de scholen weer beginnen zal zij foto’s nemen van een overvolle fietsenstalling en een officieel verzoek indienen tot uitbreiding.
– Zij zal Mariëlle Schenk een antwoord sturen op haar vraag over het strandje langs de Noorddijk/Nieuwlandje.
– Wij zijn gevraagd mee te denken over het verplaatsen van overtollige bankjes in het dorp naar het park of het ontwikkelen van een stoere Bruse bank. Zij zal Harry inlichten dat wij voor deze laatste optie gaan.
– De rest van de actiepunten lopen nog.

14. Wat verder ter tafel komt
Er komen verder geen zaken ter tafel.

15. Afsluiting
Ronic sluit de vergadering om 22.20 uur. De volgende vergadering staat gepland op 29 augustus.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.