Bestuursvergadering 04-07-2011 (junivergadering)

Datum: 04-07-2011
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bij Maria thuis
Deelnemers: Esther Kievit, Maria Habraken, Ronic Weijenberg (notulen)
Afwezig m.v.: Henk Mol en Eric Meerdink
________________________________________________________________________

Inloopkwartier: vervalt

1. Opening
Ronic opent om 20.15 uur. We besluiten deze zomer geen vergaderingen over te slaan. Aangezien we allemaal op verschillende data met vakantie zijn en we toch al af en toe absent zijn zouden de projecten teveel vertraging opleveren als we een zomerstop inlassen.

2. Ingekomen stukken
2011.06.01 Gemeente SD Commissieagenda S+B 07-07-11
2011.06.02 Gemeente SD Raadsagenda 30-06-11
2011.06.03 Gemeente SD Commissieagenda OR 04-07-11 vwb evaluatie strooibeleid
2011.06.04 Vrijwilligers NL Vrijwilligerskaarten uit te reiken
2011.06.05 DR Scharendijk Dorpskrant
2011.06.06 Allard Tuijtel Horeca terrassen Bespreken. Zie onder
2011.06.07 Scouting Bru Programma bandconcours Niet geweest, slecht weer
2011.06.08 Gemeente SD Email nieuwsbrief
2011.06.09 Gemeente SD Kernbezoek burgemeester Bespreken. Zie hieronder.
2011.06.10 Gemeente SD Ontwerp Structuurvisie Bruinisse bespreken 25-07-11
2011.06.11 Gemeente SD Ont.bev. Brief toilet duikplaats Ronic belt na
2011.06.12 Gemeente SD Vaststelling subsidiehoogte Naar Esther
2011.06.13 Gemeente SD Opgaan concept visie vluchthaven Bespreken 25-07-11
2011.06.14 ZMF Herinnering uitnodiging Zonneworksho We gaan niet
2011.06.15 SFB Uitnodiging Visserijdagen Ronic gaat
2011.06.16 Gemeente SD Uitnoding startbijeenkomst inrichtinplanRonic en Maria gaan
2011.06.17 Gemeente SD Uitnodiging kickoff SD in Dialoog We gaan niet
2011.06.18 Gemeente SD Wegwerkzaamheden industrieterrein
2011.06.19 Zeeuwland Jaarverslag 2010 Ter inzage bij Ronic

Allard meldde dat een aantal horecaondernemers hun ongenoegen in zijn richting hadden geuit over niet toegestane verruiming van de terrasvergunningen tijdens de Visserijdagen. Hebben dit met T. Ketting van het SFB besproken. Deze grieven zijn bekend bij het SFB, maar de dorpsraad kan hier niets in betekenen.
De ondernemers dienen dit zelf met de gemeente op te lossen.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.

4. Financiële stand van zaken – Esther
Geen nieuwe zaken te melden. Esther regelt deze maand de kascontrole door o.a. Cees Heule.

5. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter
Ronic neemt nog een maand waar (t/m 25 juli)

6. Kernbezoek burgemeester
Henk heeft laten weten hier prijs op te stellen. Maria, Esther, Eric en Ronic ook, maar dan op een later tijdstip. In juli en augustus hebben de leden het te druk en zijn er veel ondernemers op vakantie. Ronic zal Pethy Maris om datavoorstellen vragen (niet in de herfstvakantie)
Programma ideeën: rondje pimp-de-panden en skatebaan op een eco-scooter. Ronic zal de Visserijvereniging Bruinisse en de ondernemersvereniging vragen of er iemand uit hun midden gastheer wil zijn.

7. Overleg conflict dorpshuis
Ronic zal Wim van Kooten vragen om een datumvoorstel in augustus (Eric/Henk/Maria) en Tonie een email sturen over wat we gaan oppakken.

8. Overleg BOC-ondernemersvereniging
We zijn het erover eens dat dit overleg met de volgende partijen plaats vindt: ondernemersvereniging – BOC –Eric+Henk van de dorpsraad. Enkele opmerkingen en ideetjes:
-poll op bru.nu: vraag Bru wat ze nu missen en wat ze graag zouden willen
-doe via bru.nu en het Welzijnshuis een oproep om meer leden en ‘handjes’ op de dag zelf.
-waarom niet op/samengaan met SFB?
-waarom is de ondernemersvereniging niet actiever?

9. Rondje project en actiepunten updates – allen
Henk (via email)
-pimp-de-panden: de afronding laat op zich wachten door tijdgebrek bij verschillende partijen, nieuw aan te leveren advertenties etc. Ronic zal Joeri bellen dat alles voor de Visserijdagen moet hangen. Ook zal zij met pers en politiek regelen dat er rond 25 augustus een off. onthulling komt.
-consultatiebureau: heeft diverse plekken bezocht (tandartspraktijk, Op Dreef en verenigingsgebouw)
De laatste locatie zou de grootste besparing opleveren (€100,– per dagdeel = besparing van ca €10.000,– p/jaar) Heeft wijkzuster A. van Ruiten volledig ingelicht en gevraagd om overleg.
– 2e bushalte: heeft antwoord van de Provincie gekregen. In het kort komt het erop neer dat een 2e bushalte qua tijd niet haalbaar zal zijn. Men stelt voor de mogelijkheid van de beltaxi te onderzoeken

Eric:
Geen update ontvangen

Ronic:
-de openbare vergadering is definitief verzet naar 17 november.
-de volgende bijeenkomst WZB is verzet naar woensdag 31 augustus

Esther:
-strandje: de gemeente heeft laten weten vanwege geldgebrek geen zandsuppletie te verzorgen. Gaat nu vragen of ze wel willen omploegen zodat het zand onder het gras naar boven komt. Tegelijkertijd zal ze offerte opvragen Loonbedrijf vd Maas voor het opbrengen van een aantal kuub zand.
-heeft de vraag om uitbreiding van de fietsenstalling nog niet aangekaart bij de gemeente, zal dat zsm gaan doen.
– gaat kascontrole deze maand regelen

Maria:
-Column: Maria gaat de volgende column schrijven.
-Skatebaan: de ijsclub is akkoord met de gewenste locatie, mits er genoeg plaats blijft voor de schaatsers. De omwonenden zullen later worden ingelicht. Marcel Konijnenberg is de hele maand juli met vakantie maar zal na terugkomst een planning uitwerken.
We streven naar opstarten in augustus zodat we de scholen erbij kunnen betrekken en de burgemeester in oktober ook kan komen kijken. Ev. kan er een ontwerpwedstrijd worden uitgeschreven (naam+graffiti tekening) Kunnen we ev. nog fondsen werven? Zeeuwland-Welzijnshuis-ondernemersvereniging-scholen ? Aktie Maria en Eric.
-Datumvoorstel overleg met VIC: 1 september (Ronic stuurt email)

10. Wat verder ter tafel komt
Esther
-heeft een verzoek ontvangen voor bankje bij de speeltuintoestellen in het Westerpark (midden in het grasveld) Ronic zal dit verzoek overbrengen aan Harry Davidse

11. Afsluiting
Ronic sluit de vergadering om 21.45 uur.
De volgende vergadering staat gepland op maandag 25 juli as.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.