Bestuursvergadering 25-07-2011

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 25-07-2011
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bij Ronic thuis
Deelnemers: Maria Habraken, Henk Mol, Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen)
Afwezig m.v.: Esther Kievit
___________________________________________________________________________
1. Opening
2. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
4. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter-allen
5. Strategische Visie Bruinisse+zienswijze-allen
6. Evaluatie Tij van de Toekomst-Ronic
7. Evaluatie Strooibeleid 2010-2011-allen
8. Hoe gaan we om met ‘aanbestedingen’-allen
9. Kernbezoek burgemeester – 28-10-2011-allen
10. Overleg BOC-Dorpsraad-OVB-Eric
11. Inrichtingsplan Openbare Ruimte Bruinisse-Ronic
12. Vergunning Snuffelmarkt-Ronic
13. Rondje project en actiepunten updates – allen
14. Wat verder ter tafel komt
15. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.