Bestuursvergadering 04-07-2011

Aanvang:               20.00 uur

Locatie:                 Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

Deelnemers:           Esther Kievit, Maria Habraken, Ronic Weijenberg (notulen)

Afwezig m.v.:         Henk Mol, Eric Meerdink

_______________________________________________________________

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 4. Financiële stand van zaken – Esther
 5. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter
 6. Kernbezoek burgemeester
 7. Overleg over conflict dorpshuis
 8. Datum vaststellen overleg BOC-ondernemersvereniging
 9. Rondje project en actiepunten updates – allen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.