Bestuursvergadering 30-05-2011

Aanvang:               20.00 uur

Locatie:                 Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

_________________________________________

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 4. Financiële stand van zaken – Esther
 5. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter+alternatieve datum vergadering juni
 6. Evaluatie kandidaatstelling Erik v.d. Bos
 7. Afscheid Allard en herverdeling van zijn taken
 8. Nieuw huishoudelijk reglement – Ronic
 9. Evaluatie openbare vergadering 19-05-2011
 10. Rondje project en actiepunten updates – allen
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.