Openbare Vergadering 19-05-2011

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Lokatie: Dorpshuis Bruinisse. 

De agenda:

  1. Opening door waarnemend voorzitter Maria Habraken

2.   De Dorpsraad licht in over:

–  subsidies uit het leefbaarheidbudget

–  wat er het afgelopen jaar is bereikt

–  de doelen voor de komende tijd.

 3.  Stemming over samenstelling Dorpsraad:

 – aftredend en herkiesbaar: Eric Meerdink, Maria Habraken en Esther Kievit

 – aangemeld als aspirant-lid: Henk Mol

4.  Update over project Pimp-de-panden door Henk Mol

Pauze

5. Theo Ketting van Stichting Festiviteiten Bruinisse licht het programma van de 50e editie van de Bruse Visserijdagen toe.

6. Tij van de Toekomst

Wat staan er voor belangrijke zaken in deze visie. De dorpsraad heeft oud-voorzitter Eva Kuit gevraagd er eens door een Bruse bril naar te kijken

7. Rondvraag, waarin allerlei actuele zaken aan de orde kunnen komen

Natuurlijk bent u van harte welkom. Uw aanwezigheid en bijdrage wordt op prijs gesteld. De dorpsraad is er immers voor u.

This entry was posted in Agenda openbare vergaderingen, Nieuws. Bookmark the permalink.