Bestuursvergadering 26-04-2011

Aanvang:                    20.00 uur

Lokatie:                      Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

_________________________________________________________________

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 4. Financiële stand van zaken+subsidieaanvraag avondmarkt
 5. Kennismaking met aspirant-lid
 6. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter
 7. Nieuw huishoudelijk reglement 
 8. Openbare vergadering 19-05-2011
 9. Rondje project en actiepunten updates – allen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.