Bestuursvergadering 31-01-11

Aanvang:                    20.00 uur

Lokatie:                      Dorpshuis de Vanger, Bruinisse 

  1. Opening
  2. Kennismaking aspirant lid Henk Mol
  3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
  4. Goedkeuring notulen vorige vergadering.
  5. Financiële overzichten – toelichting Esther
  6. Skatebaan op het kerkplein – toelichting Eva/Ronic
  7. Statuten en reglementen – toelichting Ronic
  8. Rondje project en actiepunten updates – allen
  9. Wat verder ter tafel komt
  10. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.