Bruinisser inlaag van de baan

De polder bij Bruinisse wordt geen nieuwe (natte) natuur. De provincie Zeeland gaat samen met het Waterschap Scheldestromen en de gemeente Schouwen-Duiveland op zoek naar een alternatieve locatie om verloren gegane natuur bij de dijkversterking langs de Ooster- en Westerschelde te compenseren.

Er ligt nu een bestuurlijk feit waar we mee aan de slag moeten.” Een alternatieve locatie zal op Schouwen-Duiveland gezocht worden, maar naar verwachting zal dat geen probleem opleveren.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.