Openbare Vergadering 24-11-2010

Vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis De Vanger.

  1. Opening door de voorzitter van de dorpsraad Eva Kuit
  2. Kennismaking met Freek Hullekes, ons contact binnen de Gemeente Schouwen Duiveland aangaande politie-zaken
  3. Presentatie van de nieuwe jachthaven Bruinisse, door Henk Gravestein
  4. Pauze
  5. Presentatie “waar zetten we ons als Bruenaren het komende jaar voor in?” Officiële overhandiging aan wethouder Ad Verseput van het rapport Dorpsblik.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting.
This entry was posted in Agenda openbare vergaderingen. Bookmark the permalink.