Bestuursvergadering 27-09-2010

Aanvang:               20.00 uur

Lokatie:                 Het Krabbenhuis, Zijpe, Bruinisse

 __________________________________________________________________________

  1. Opening
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken

–          24-09-10 Gemeente SD: raadsagenda 30-09 (wordt opgestuurd)

–          24-09-10 Gemeente SD: vervallen vergadering 07-10 (wordt nagestuurd)

–          24-09-10 Gemeente SD:commissieagenda openbare ruimte 11-10 (wordt opgestuurd)

–          23-09-10 Vooraankondiging Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 28-10 (doorgestuurd)

–          23-09-10 H. Davidse: antwoord op vragen dhr.Wiebrens (bijgesloten)

–          21-09-10 B. Stuit: uitnodiging bijeenkomst bibliotheekvoorzieningen SD 23-09 (doorgestuurd)

–          21-09-10 Tom Hage: uitnodiging ASN prijsvraag (doorgestuurd)

–          21-09-10 Scoop Zeeland: uitnodiging workshop leefbaarheid kleine kernen 25-09 (doorgestuurd)

–          16-09-10 M. Reurich: verzoek om bijdrage mosselkransen (doorgestuurd)

–          15-09-10 Club van Sinterklaas: verzoek om bijdrage Sinterklaasintocht (doorgestuurd)

–          31-08-10 Fam. Jumelet: aandacht voor onveilige situatie Dorpskern (bijgesloten, doorgestuurd aan P.de Winter/gemeente SD)

4.   Dorpsblik – Jeroen Portier/Pethy Maris

5.   Update bibliotheekvoorzieningen – Eva/Eric

6.   Update skatebaan – Eva/Eric

7.   Update ‘creatief tegen verpaupering’ – Allard

8.   Update consultatiebureau – Eva

9.   Financiële verslaggeving Dorpsraad ( stichting ) – Allard

10. Voortgang nieuwe website – Allard/Ronic

11. Voorbereidingen openbare najaarsvergadering – Eva

12. Doornemen actielijst

13. Wat verder ter tafel komt

14. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.