Bestuursvergadering 30-08-2010

Aanvang:               20.00 uur

Lokatie:                 Het Krabbenhuis, Zijpe, Bruinisse

___________________________________________________________________________

1.  Opening

2.  Goedkeuring notulen vorige vergadering

3.  Ingekomen stukken

4.  Mededelingen

5.  Voorstellen van de wijkagent – Freek Hullekes

6.  Dorpsblik – Jeroen Portier

7.  Nabeschouwing kernbezoek – Eva

8.  Update skatebaan – Eva

9.  Update ‘creatief tegen verpaupering’ – Allard

10. Update consultatiebureau

11. Doornemen actielijst

12. Wat verder ter tafel komt

13. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.