Agenda bestuursvergadering 03-05-2010

Het eerste halfuur staat open voor bezoekers om in te spreken, alle onderwerpen zijn welkom.

 1. Afwezig met kennisgeving

2. Notulen

3. Masterplan Bruinisse en de recente ontwikkelingen

4. Overleg met Harry Davidse

5. Hondenpoep – strontvervelend

6. Uitslag enquête Dorpsblik, met voorwoord en laatste correcties

7. Dorpsraden overleg 15 maart 2010

8. Openbare vergadering 22 april 2010

9. Jaarrekening Dorpsraad 2009

10. Gemeenteraadsverkiezingen

11. Overleg wethouder Verseput 25.01.2010

12. Verzoek van de jeugd aangaande skatebaan op Bru

13. NL Doet op 19 en 20 maart, vrijwilligersactie

14. ZVKK bijeenkomst 17 april 2010 – Droomt u van een bloeiend dorp?

15. Uitnodiging Beursvloer SD 19 mei 2010

16. Actie- en besluitenlijst, doelenlijst 2009/2010

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.