Agenda openbare vergadering 22 april 2010

Agenda van de openbare dorpsraadbijeenkomst op 22 april om 19.30 uur in het Dorpshuis De Vanger.

Opening door de voorzitter van de dorpsraad dhr. M.Meeuwsen.

De stand van zaken betreffende het masterplan wordt besproken van de gemeente is hiervoor helaas niemand aanwezig. Bruinisse Voortvarend is de term die hierbij hoort en we zullen dit proberen kracht te geven.
De enquête Dorpsblik wordt vanavond gepresenteerd en de speerpunten hieruit worden ter informatie uitgedeeld. Eric Meerdink zal deze vanavond toelichten.

Onze eerste gastspreekster, mevr. Annie Bolle met een presentatie over de zorg in Bruinisse. Aansluitend de mogelijkheden om vragen te stellen betreffende dit onderwerp.

Pauze.

Gastspreker dhr.Roy van der Voort over de herinrichting inlaag Bruinisse.
Vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunnen gesteld worden.

Bestuursverkiezing, er zijn 2 aftredende dorpsraad leden, Domus van den Berge en Mart Meeuwsen, beiden stellen zich niet herkiesbaar. De dorpsraad heeft al in 2008 een vertrek gehad van een actieve deelnemer aan onze groep, dhr. John Middelburg. Deze plaats is toen zonder verkiezing ingevuld door dhr.  Allard Tuitel die nu onze secretaris is. Verder hebben wij 2 aanmeldingen van nieuwe kandidaten.

Mevr.Eva Kuit en mevr.Ronic Weyenberg.

Wij hopen deze avond ons minimaal aantal van 7 dorpsraad leden te kunnen vol maken en het streven is naar een aantal van 9 personen.

Rondvraag

Sluiting.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.