Kascontrole 2018

Verslag kascontrole 2018

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2018 is er, op verzoek van de Dorpsraad Bruinisse, een kascontrole uitgevoerd.

In juni 2019 hebben 2 onafhankelijke, niet bij de Dorpsraad betrokken personen, afzonderlijk van elkaar de administratie gecontroleerd.

In 2018 zijn er totaal 56 boekingen ten laste van de rekeningen van de Dorpsraad geboekt.

Steekproefsgewijs zijn er per controleur minimaal 10 willekeurige boekingen gecontroleerd.

Controle heeft plaatsgevonden aan de hand van, de aan de controleurs, beschikbaar gestelde volledige administratie.

Uit de controle zijn geen bijzonderheden gebleken of oneigenlijk gebruik van subsidie gelden.

Beide controleurs hebben decharge verleend aan het bestuur.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.