29 MEI: Openbare Vergadering 2017

29 mei

Dorpsraad Bruinisse nodigt u uit om aanwezig te zijn op de openbare vergadering op
maandag 29 mei  2017

Inloop 19.00 uur / start 19.30 uur in Dorpshuis De Vanger,  Molenstraat te   Bruinisse.

Agenda

 1.           Welkom en inleiding door de voorzitter

  1. Goedkeuring notulen Openbare Vergadering 2016
  2. Samenstelling dorpsraad
  3. De dorpsraadsleden geven een toelichting op hun portefeuille.
  4. Financiële verantwoording (www.dorpsraad-bruinisse.nl/financiëleverantwoording)
  5. Kascontrole  2016
  6. Benoeming kascontrolecommissie
  1. Pauze
  1. Herinrichting dorpshart Bruinsse / Presentatie plannen
  2. Rondvraag
  1. Napraten met een hapje en een drankje
This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.