Nieuwjaarswens 2017

images

Om te beginnen wenst het bestuur van de dorpsraad u en de uwen een goed en gezond 2017 toe. Zo aan het begin van een jaar is het een goede gewoonte om een terugblik te werpen op het oude jaar en vooruit te kijken op wat het nieuwe ons brengen zal.

De toekomst begint in het verleden, zo leerden wij vroeger op school. Welnu, in het afgelopen jaar waren de activiteiten van de dorpsraad nadrukkelijk zichtbaar. Wie herinnert zich niet de fietstocht die wij met leden van de gemeenteraad en ambtenaren door het dorp maakten? Het bleek een goede manier te zijn aandacht te vragen voor de knelpunten die er in Bru zijn. Vooral het Kerkplein en omgeving was en is nog steeds een aanfluiting. Tijdens de fietstocht konden wij onze gasten daar gelukkig van overtuigen en werd hun op ludieke wijze de noodzaak van een goed gezondheidscentrum getoond. Helaas ziet het er niet naar uit dat het op korte termijn gerealiseerd zal worden. Gelukkig zijn de oude panden van bakkerij Spelt inmiddels wel gesloopt. Wat de brandveiligheid ten goed komt!

Er werd niet alleen afgebroken in Bru maar ook weer opgebouwd. Oranjedok begint vorm te krijgen en aan de reacties van de bewoners te horen is het er aangenaam toeven.

Tijdens de fietstocht werd door de bewoners van de Noorddijk een petitie aangeboden met daarin het verzoek van de Noorddijk eenrichtingverkeer te maken. Binnenkort wordt het ook daadwerkelijk ingevoerd.

Grote drukte op onze FaceBook pagina toen in oktober bleek dat de afsluiting van de Lange Ring ook in het winterseizoen gehandhaafd bleef. Vele Bruënaren maakten van hun hart geen moordkuil. De dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn toen gezamenlijk in actie gekomen en hebben bij de gemeente een verzoek ingediend dit besluit terug te draaien. Tot vreugde van velen (en niet in de laatste plaats van de familie Van Gilst) is dit inmiddels gebeurd en kunnen we weer over het Kerkplein de Oudestraat inrijden.

Over verkeer gesproken: het gemeentebestuur is bezig het verkeersplan te herschrijven. Wat betekent dat over het hele eiland gekeken worden of er verkeersknelpunten zijn en zo ja waar. De dorpsraad is daarbij uitgenodigd en neemt actief deel aan de besprekingen. In de loop van dit jaar moeten er definitieve knopen worden doorgehakt.

Verder is uw dorpsraad in 2016 nog betrokken geweest bij het opleuken van het viaduct “Meestove” en zijn we regelmatig bijgepraat over de voortgang van het windmolenpark op de Krammer. Als het goed is wordt in de loop van dit jaar met de aanleg begonnen. Ondanks vele inspanningen is het ons niet gelukt om het initiatief van een eigen dorpsmolen van de grond te tillen.

U ziet: er is in 2016 veel gebeurd in Bru en veel staat er nog te gebeuren. Oranjedok wordt verder afgebouwd de ontwikkelingen rond het dorpsplein zullen ongetwijfeld nog vaak onderwerp van gesprek zijn. De 2e afspraak met de gemeente over dit onderwerp staat alweer in de agenda. Zo zal er ongetwijfeld nog het een en ander op ons pad komen. Uw dorpsraad hoopt dat u ons daarbij wilt steunen en zo nodig helpen daar waar nodig is. Zo kunnen wij er met z’n allen voor Bruinisse een “Voortvarend” jaar van maken.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.