Notulen bestuursvergadering 24-08-2015

 1. Fotomoment / Opening

 

Vanwege een aantal afzeggingen is het fotomoment verzet naar de september vergadering op 28-09 19.30 uur.

 • Gesprek met kandidaat penningmeester- VZ

 

Henk heeft gesprek gehad met Willem Jan Bosselaar, 3e jaars HEAO student bedrijfseconomie. Wil graag in de mailinglijst worden opgenomen ( wjbosse@hotmail.com ) en bij eerstvolgende vergadering aanwezig zijn. Wanda zal gaan overdragen en wordt dan gewoon lid.

 • Thuis in de Kern/Jacolien de Glopper SMWO

 

Jacolien inventariseert waar we staan. We zijn al van start gegaan:

  1. Folder – oproep herhalen en daarna bellen om te controleren.
  2. Jeu-de-boules club: aangelegd voor de sociale cohesie. Nico is benoemd tot ‘peetvader’. De aftrap tillen we over de winter heen, clinic in mei as.  2 groepen: 1 voor werkenden in de avond/weekend, en 1 gepensioneerden groep overdag. Kantine open hapje/drankje, bij slecht weer kaartje leggen. In een vroeg stadium ouderenclubs erbij betrekken. Lidmaatschap laagdrempelig maken maar wel verplicht. Geen off. competitie organiseren want dat doet Zierikzee al. Jacolien laat weten dat het SMWO ook een clinic kan organiseren.
  3. Sinterklaasfeest uitbreiden: we gaan de diverse partijen om de tafel zetten. Nico zal dit overleg initïeren en leiden. SMWO is aangesloten bij Hart van Leefbaarheid en daar is nog subsidie beschikbaar. Jacolien vraagt om kort op papier te zetten wat we willen (statushouders?)
  4. Vrijwillige burger adviseurs: in november is er een 5daagse cursus. Oproep op Bru.nu. Ronic zal een kennis benaderen. Nico bereidt een oproep voor kerkraden. Onafhankelijke personen hebben de voorkeur.
  5. Convenant – wordt doorgenomen. Jacolien laat weten dat er vanuit het eenzaamheidsbudget ( bv voor Sinterklaas attentie ) nog een potje met geld is. Het convenant wordt getekend. SMWO stuurt een ingescande versie voor het archief.
  6. Kleur logo – er wordt gekozen voor geel. Dit zal worden gebruikt op briefpapier en activiteiten op website / facebook.
  7. Masterplan Dorpshuis: wat gaan ze daar concreet nog mee doen?
 • Mededelingen – VZ

 

 • Nico heeft vakantie van 17 t/m 27 september
 • Ronic heeft vakantie van 12 t/m 20 september
 • Louis Honders heeft aangegeven wegens privé omstandigheden (oa verhuizing naar Serooskerke) zijn kandidaatschap niet te zullen voortzetten. Er wordt besloten hem met een kaart+kadobon te bedanken voor zijn inzet.
 • Goedkeuring notulen 24-08-2015 – VZ

 

Goedgekeurd, kunnen openbaar worden gemaakt.

 • Ingekomen stukken – VZ

 

  1. SMWO: Cursus communicatie – nog opgeven via Ronic. Jacolien bekijkt het cursusaanbod nog en communiceert dat met ons.
  2. Henk van den Ouden: Visvergunning /Aas/Fietsservicepunt: link naar fietscafé netwerk , fietsservicepunt. Aas= familie De Waal, visvergunningen: Lena’s Tabakshop, Albert Heijn. Bordje met informatie ophangen bij Brusea.
  3. Gemeente: Thema avond veiligheid – 26 okt Henk gaat, Ronic meldt aan (en gaat misschien mee.) Hierdoor wordt de DR vergadering van oktober verzet naar 2 november.
 • Financiën – PM (overgenomen door VZ)

 

VZ wil samen met oude en nieuwe PM doornemen:

 • Aangepaste voorwaarden voor subsidie
 • Nieuwe bank.

De aangeleverde stukken worden goedgekeurd.

 • Actielijst

 

Wordt bijgewerkt.

 • Rondvraag

 

Ronic:

 • Brengt de column van Eva Kuit onder de aandacht. VZ zal politiek benaderen.
 • Adviseert VZ om een FACEBOOK account aan te maken om zodoende alles te kunnen volgen.
 • Afscheid dr Dorrestein: Nico en VZ zullen de afscheidsreceptie gaan bezoeken. Als cadeau wordt de Bruse vlag aangeboden.
 • Afsluiting

 

Volgende vergadering staat gepland op 28 september om 19.30 uur (eerst groepsfoto )

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.