Agenda bestuursvergadering 29-6-2015

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen 18-5-2015
 4. Ingekomen stukken
  1. uitnodiging overleg dorpsraden 23-9-2015
  2. VAC advies-buurtschouw
  3. Hartveilig-uitnodiging werkgroep 08-06-2015
  4. Ondernemersvereniging-verzoek vaststelling nieuwjaarsreceptie 2016
 5. Financiën
  1. Stand van zaken – Wanda
  2. Nieuw subsidiebedrag-Wanda
 6. Evaluatie bijeenkomsten
  1. Hartveilig-Edith
  2. ondernemersstrategie Zeeuwland-Henk
  3. vervolgbijeenkomst Thuis in de Kerk
 7. Vervolg Thuis in de Kern-Ronic
  1. Folder
  2. Jeu de boules club
  3. Sinterklaas huis/feest
 8. Actielijst
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.