Openbare Vergadering 23-04-2015

Startbijeenkomst ‘Thuis in de Kern’ in Bruinisse.

Met het project “Thuis in de Kern” willen de dorpsraden en SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland er aan bijdragen, dat elke inwoner zich “thuis” kan voelen in plaats waar hij of zij woont. Door de toename van de vergrijzing en het verminderen van de voorzieningen in de dorpen, is het gevaar immers aanwezig dat de leefbaarheid afneemt. “Thuis in de Kern” biedt daar tegenwicht aan, door uit te gaan van burgerkracht: vitale mensen die zich inzetten voor hun meer kwetsbare medemens. Dit niet om per se iets nieuws in dorpen tot stand te brengen. We kijken samen met bewoners en organisaties wat er al in het dorp is, wat er goed gaat en wat kan er beter.

Dit doen we in Bruinisse op 23 april om 19.30uur tijdens de openbare dorpsraadvergadering. Inwoners, organisaties, verenigingen uit Bruinisse zijn van harte welkom in dorpshuis de Vanger.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.thuisindekern.nl of contact opnemen met Jacolien de Glopper, SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland: 0111-453444.

This entry was posted in Nieuwsarchief. Bookmark the permalink.