Notulen Vergadering Dorpsraad 25 augustus 2014

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 25-08-2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter, notulen), Edith Carelsen (secretaris) en Nico de Danschutter
Afwezig: mk Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester)

___________________________________________________________________________

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ontwikkelingen jeugdsoos de Pul Na showdown is het niet gelukt om door te pakken in een nieuwe vorm. Dit ontstaat mede doordat ouderen- en jongerenbestuur niet helemaal op dezelfde lijn zitten. Met name winstgevendheid of verlieslatendheid van showdown leid tot misverstanden tussen besturen. 6 september opening nieuwe seizoen, acties oa keuze lidmaatschap (20 ipv 25,-), nieuws op social media. De Pul wil geen gebruik maken van subsidies van gemeente om onafhankelijk te zijn. Wat betreft busverbinding is het een optie om een nachtbus te organiseren welke door tcr wordt georganiseerd. Idee om bij opening nachtbussen te organiseren. Nachtbus zou in eerste instantie richting Flakkee moeten gaan. Dorpsraad gaat kosten nachtbus tbv opening navragen. Wat betreft busverbindingen gaan we in gesprek met Connexxion.
4. Ontwikkelingen Dorpshuis de rechter heeft beslist dat per 1 december de huur wordt opgezegd. Tonie is op zoek nr andere exploitant welke roerende zaken overneemt. We zullen contact opnemen met smc.
5. Ingekomen stukken fam.Schild Ondanks voorzichtig negatief advies van dhr de winter toch verkeersplan aanpassen met de gok dat ambulancedienst geen bezwaar maakt. In de Bergstraat is de situatie identiek.
6. Financiën, geen wijzigingen tov vorige verantwoording
7. Taakverdeling en activiteitenlijst Veiligheid Padjes laten we gemeente weten toch voor verkeersbesluit te kiezen met risico op bezwaar van ambulancedienst.
We gaan in gesprek met diverse partijen voor vervolg van project jeugd en alcohol
Data bezoek wethouder stellen we voor 9-9 en 7-10

8. Rondvraag Nico; 27-9 vanaf 16.00 uur worden we uitgenodigd voor vieren en verbinden, het startweekend van gereformeerde kerk, Noorddijk Bruinisse
9. Afsluiting

This entry was posted in Nieuws, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.