Notulen bestuursvergadering Dorpsraad 27-10-2014

Opening

Ingekomen stukken

Gang van zaken mbt secretariaat. Nog een vervolg inplannen met Wanda.

Leden werven, interview radio schouwen duiveland regelt Nico. Wereldregio belt Wanda en Ons eiland belt Henk, voorbeelden jeugd en alcohol, ouderenbus, windmolens, woningbouw, activiteiten etc etc. Advertentie obv flyer ledenwerving, wordt door Edith gemaild.

Overleg jeugd en alcohol met raadslid Marleen van Kooten en Ronic Weijenberg. Ideeen zijn om handhaving te publiceren en een gezamelijk overleg met stads- en dorpsraden.

Nico; Mbt woningbouw heb ik signalen opgevangen dat voorspoedige verkoop riekusweel . Aansluitend meld Nico dat aan Molenweg bij gemeentewerkplaats.

Nico; Openingsfeest Riekusweel begin volgend jaar in samenwerking met SMWO, scouting en bruse boys. Mogelijke combi met jaarlijkse verkoping. Begin april omdat het anders samen met koningsdag valt. In gesprek met Kitty Henderson is gebleken dat dit met toeters en bellend, wethouder etc moet. Scouting heeft nu geen zin, wordt nu uitgezet voor april. Genoemde naam is Miranda Schiphorst omdat zij zicht heeft ingezet om dit parkje te realiseren.

Wanda; mensen windpark hebben we eens gesproken, vergunningsaanvraag is in behandeling.

Sluiten af met intentie om maandag 24 november de maandelijkse bestuurvergadering te houden. Wens om 17 november Wanda met Edith samen agenda en ingekomen stukken insturen.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.