Zand voor het strandje aan de Boomdijk??

Na de laatste storm blijkt het bijna al het zand van het nieuwe strandje aan de Boomdijk weggeslagen. Een grote tegenvaller voor al die mensen die dit mooie strandje veel gebruiken. De dorpsraad kreeg vanuit diverse hoeken het verzoek om te onderzoeken of een actie om zandsuppletie haalbaar zou zijn. Bureau Zeeweringen had de dorpsraad overigens vorig jaar al gewaarschuwd dat zij verwachtten dat het (nieuwe) strandje geen lang leven beschoren zou zijn, vanwege toegenomen stroming etc. Omdat de resultaten van een actie om nieuw zand slechts een kort leven beschoren zal zijn (nieuwe stormen zouden wederom een verwoestend resultaat hebben) heeft de dorpsraad helaas moeten besluiten hier geen geld voor vrij te maken.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.