Bestuursvergadering 28-01-2014

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 28-01-2014
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Bru 17, Havenkade, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter , Esther Kievit, Edith Carelsen en Wanda Asmuss-van der Gaag
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
Gasten: Marco Spaans en Tijmen Keesmaat van Zeeuwind
_________________________________________________________________________

1. Windmolenpark Krammer – Henk en gasten (zie boven)
2. Opening
3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken december/januari
5. Evaluatie nieuwjaarsreceptie – Ronic/Henk
6. Evaluatie oproep hardrijders in de bebouwde kom – Ronic
7. Begrotingen 2013 – Subsidieaanvragen 2014 – Esther
8. Financiële stand van zaken – Esther
9. Rondje projecten en updates – allen
10. Wat verder ter tafel komt
11. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.