Bestuursvergadering 28-01-2014

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 28-01-2014
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Bru 17, Havenkade, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter Esther Kievit, Edith Carelsen en Wanda Asmuss-van der Gaag
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
Gasten: Marco Spaans en Tijmen Keesmaat van Zeeuwind

___________________________________________________________________________

1. Windmolenpark Krammer – Henk en gasten (zie boven)

De heren Spaans en Keesmaat van Zeeuwind hebben deze avond afgesproken om de dorpsraad kennis te laten maken met dhr. Keesmaat als directeur van project Windpark Krammer en een update te geven van stavaza. Na het opstappen van de gemeente Schouwen Duiveland, wat door de heren wordt betreurd, is nu de gedeputeerde voorzitter van de werkgroep. Medio 2014 is de MER afgerond. Huidige variant heeft een viertal molens op de Grevelingendam omdat dit nodig is voor een kostendekkende exploitatie. Uitbreiding richting Tholen is onmogelijk door vogelvliegroute welke door ecoloog Henk Baptist uitgebreid is onderzocht. Windpark Krammer denkt nog na over een soort windfonds, waarmee het bewustzijn voor duurzame windenergie van de burger op wil vijzelen.

N.a.v. de uitkomsten van de poll op www.bru.nu willen we proberen een projectgroep samen te stellen. Hiervoor gaan we de volgende partijen c.q. personen benaderen: dhr. Blok, gemeente, Stad&Lande, Milieufederatie en bewoners

Zeeuwind zal ons weer updaten wanneer er info beschikbaar is

2. Koningsdag

Nico en Edith zijn lid van de projectgroep omtrent de viering. Burgemeester zal toespraak houden (aanwezig om 10.30uur) E. van Gilst regelt de marching band.
Nico zal Annette Jumelet benaderen i.v.m. een kinderkoor/muzikanten dat het Wilhelmus kan zingen/spelen. BOC regelt 500 ballonnen, dorpsraad de kaartjes, gas en touwtjes en zorgt tevens voor mensen die op willen blazen.

3. Afsluiting

De rest van de avond genieten de leden van een gezellige maaltijd.
De volgende vergadering is op dinsdag 25 februari om 20.00 uur bij Henk thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.