Bestuursvergadering 03-12-2013

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 03-12-2013
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen),
Gast: Edith Carelsen en nieuw aspirant lid Wanda Asmuss-van der Gaag
Afwezig m.k.: Nico de Danschutter, Esther Kievit en Wim Jumelet

___________________________________________________________________________

1. Opening en welkom aspirant lid Wanda
Henk heet Wanda Asmuss van harte welkom op haar 1e bestuursvergadering en vraag of Edith en Wanda zich kort aan elkaar willen voorstellen. Ronic wil hun profiel graag op de website plaatsen. Daartoe zullen zij een foto en een profiel aanleveren.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Nadat Henk heeft toegelicht dat de leden al voor de volgende vergadering mogen reageren op de concept notulen, worden deze akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken november
BOC-Zeeuwse avond – Niemand van de raad kon zich vrij maken die avond.
Info avond Riekusweel: Edith was verhinderd. Henk heeft gelezen dat het druk was.
Gemeente – Herprogrammering woninglocaties: de voorzitter vindt de inventarisatie zinvol. De uitkomsten zijn openbaar, dus wanneer we interesse hebben kunnen we alles opvragen. We vragen Nico om het proces in de gaten te houden.
Gemeente- ideeën tijdelijke invulling oude voetbalveld: helaas is deze locatie voor de kerstboomverbranding afgewezen. Ronic oppert het idee om er een evenemententerrein van te maken. De rest van de raad wil er nog over nadenken.
Zeeuwind – Windpark Krammer: Henk heeft nog geen reactie van Pethy ontvangen en zal de wethouder nu rechtstreeks om de digitale visualisatie vragen zodat we een poll op Bru.nu kunnen organiseren. Ronic zal Zeeuwind op de januari vergadering uitnodigen en aangeven dat wij de mening van Bru zullen peilen via een poll op www.bru.nu. Henk zal de vraagstelling formuleren.

4. Financiële stand van zaken – Esther
Deze hebben we niet ontvangen. Esther verzamelt alle begrotingen over 2013 en de nieuwe aanvragen waar we in de januari vergadering een klap op zullen geven.
Ronic stuurt het actieplan 2013 en 2014 door aan Wanda en Edith.

5. Mountainbike route Grevelingendam – Ronic
Ronic licht de oorsprong van het project kort toe en geeft een update van de laatste ontwikkelingen, zoals het overleg met MTB Flakkee en PZH en het toetreden van Rien Kleppe als coordinator. Er gaat een projectplan geschreven worden dat in maart 2014 zal worden voorgelegd aan het Grevelingenschap. Edith zegt haar assistentie toe. De voorzitter geeft Ronic toestemming om onder de dorpsraadvlag te opereren.
Wanda oppert ‘crowdfunding’ om de nodigde fondsen te verwerven. Ronic gaat een Facebook pagina openen. Verder komen nog voorbij: hulp Rotary, inzet Tijdpuntensysteem en bezoek Beursvloer 2014 voor opzetten van een stichting na projectrealisatie.

6. Planning etentje jaarafsluiting – Ronic
De volgende data worden voorgelegd: 13 – 16 – 17 – 20/12. 19.30 uur aperitief, 20.00 uur eten in de Kombuis ( Korte Ring ). ( Red.: 17/12 niet mogelijk – Kombuis gesloten )

7. Rondje projecten en updates – allen
Ronic:
Website: zij heeft nog geen reactie van Joeri de Zeeuw ontvangen en zal bellen.
Voorjaarsvergadering: als datum wordt donderdag 17 april vastgesteld. In ieder geval zullen de aspiranten daar worden voorgestel. Henk vraagt iedereen om over verdere invulling na te denken.
Kapotte lantarens De Vang: deze zullen eind december worden vervangen door nieuwe.
De Pul: Dhr. Wiebrens heeft overlast gemeld en vraagt DR te bemiddelen bij de aanpak. Ronic zal hiertoe contact opnemen met het Pul bestuur.
Tijdpuntenpresentatie: Ronic stuurt deze door aan Wanda.
Henk:
ISV gelden: deze zijn bij alle belanghebbenden bekend en kan van de actielijst af. Er gaat nu eindelijk het e.e.a. gebeuren en daarom laten we het nog even op de plank liggen om de besteding aan het einde van het traject te gaan invullen.
Het gat van Bru: Veldhuizen heeft op de vergadering OVB zijn nieuwe plannen gepresenteerd en iedereen naar ideeën gevraagd voor een tijdelijke invulling (hertenkampje, scouting, kringloopwinkel etc.)
Bult strandje: staat in de planning
Connexxion: Pakt Henk spoedig op.
Nieuwjaarsreceptie: voorbereiding is in gang gezet
Overleg dorpshuis: het blijkt zeer moeilijk een overleg met het bestuur op te zetten.
Wanda wil een overzicht van wat er gebeurd is en gaan kijken of zij hier resultaat kan boeken. Henk levert dit aan.

8. Wat verder ter tafel komt
Ronic:
Update in de kwestie oranje container Grevelingenstraat: Gemeente laat op zich wachten i.v.m. vertraging in bestelling-plaatsing containers in Zierikzee. Aangezien de omwonenden de overlast beu zijn heeft Ronic voorgesteld om de bovengrondse container niet meer terug te plaatsen na de jaarwisseling. Hierop nog geen reactie ontvangen.
Henk:
(bij monde van zijn echtgenote) Er wordt erg hard gereden in het dorp. DR gaat onderzoeken welke acties hier genomen zouden kunnen worden. Ronic gaat het in ieder geval opnemen met de wijkagent.

9. Afsluiting
De volgende vergadering ( etentje ) wordt nog gecommuniceerd.
De januari vergadering vindt op dinsdag 28 januari plaats om 20.00 uur bij Henk thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.