Bestuursvergadering 27-08-2013

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit
Afwezig m.k.: Wim Jumelet

___________________________________________________________________________

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken juni-juli-augustus
4. Financiële stand van zaken – Esther
5. Ontwikkelingen dorpshuis – Henk
6. Overlast hangjongeren – Henk/Ronic
7. Vervolg ondernemersenquete – Henk/Nico
8. Reactie Marielle Schenk op gelden provincie/EU -Henk
9. Strandje – Henk
10. Evaluatie seniorenevenement – Esther
11. Openbare vergadering -Ronic
12. Rondje projecten en updates – allen
13. Wat verder ter tafel komt
14. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.