Bestuursvergadering 25-03-2013

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 25-03-13
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Esther thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Wim Jumelet

___________________________________________________________________________

1. Opening

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken maart

4. Vaststelling agenda openbare vergadering – Ronic

5. Opvolging ondernemers enquete – Nico

6. Financiële verantwoording 2012 – Esther

7. Verantwoording subsidie eenzaamheidsbestrijding – Esther

8. Evaluatie DSV – Henk

9. Brief Leefbaar Schouwen Duiveland – Henk

10. Concept woonvisie / BIEB – Nico

11. Dodenherdenking – Nico / Esther

12. Trainingsdag voor dorpsraden – Henk

13. Rondje projecten en updates – allen

14. Wat verder ter tafel komt

15. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Nieuws. Bookmark the permalink.