Bestuursvergadering 30-01-2012

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

1. Inloopkwartiertje
2. Opening
3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
5. Beoordeling subsidieaanvragen 2012 – Esther
6. Platformbijeenkomst – Henk
7. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
8. Wat verder ter tafel komt
9. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.