Bestuursvergadering 27-02-2012

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen) Esther Kievit
Tevens aanwezig: Wim Jumelet, aspirant lid/adviseur

___________________________________________________________________________

1. Inloopkwartiertje
2. Opening
3. Kennismaking Wim Jumelet
4. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
5. Goedkeuring notulen vorige vergadering
6. Voorstel Tom Hage
7. Vaststellen datum openbare vergadering mei
8. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
9. Wat verder ter tafel komt
10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.