Twitteren – Henk Mol

In onze laatste vergadering zijn, naast vele andere woorden, de woorden ‘Twitter’ en ‘column’ gevallen.

Wat betreft de column willen we als dorpsraad op onze site periodiek een kort stukje opnemen, waarin een dorpsraadlid spits en uitdagend zijn mening ventileert. Reglementair zijn er geen voorschriften voor wat betreft de inhoud dus iedere auteur heeft alle vrijheid om geheel naar eigen inzicht een stukje op te stellen.

Aangezien de laatste column alweer dateert van kort na de visserijdagen 2011 zijn we hard aan een nieuwe toe. De laatste column is voorlopig wel de laatste van Maria Habraken. Maria heeft, na jarenlange inzet, besloten het dorpsraadlidmaatschap voorlopig neer te leggen omdat nieuwe uitdagingen haar aandacht vragen. Ik wil graag een woord van dank voor haar inzet opnemen.

Twitter is een woord waar ik me, alvorens aan het schrijven te slaan, even in heb verdiept. Het fenomeen op zich kom ik regelmatig tegen als ik de updates van mijn linkedIn contacten bekijk. In de politiek, tijdens raad- en commissievergaderingen, schijnt het handig te zijn omdat dan een wandeling met papier door de vergaderzaal niet nodig is. De activiteit bij het gebruik van Twitter heet Twitteren (ook wel tweeten), dat kwetteren betekent. Het logo van Twitter is daarom een klein vogeltje. Meerdere mobiele apparaten met een internetaansluiting bieden de mogelijkheid te Twitteren. Het versturen van een bericht heet Tweeten en het reageren op een bericht (een Tweet) heet reTweeten. De omvang van een Tweet kan maximaal 140 tekens bedragen. De onderwerpen variëren van huiselijke voorvallen tot wereldpolitiek.
Ik heb het idee om een column over onder andere Twitter te schrijven maar aangegrepen om me er in te verdiepen. Mijn, soms onbescheiden, mening bestond voor wat betreft Twitteren daaruit dat ik het nut er niet van inzag. De Tweets welke mij onder ogen komen zijn hoofdzakelijk van huishoudelijke aard en wanneer er al politiek in voorkomt is dat meestal voor vrienden bestemd. Al met al voor mij geen noodzaak om me in te spannen voor een eigen Twitteraccount.
Sinds we het op onze vergadering echter over Twitter hebben gehad heeft het me toch wel beziggehouden. De gemeente doet het, de Koningin ook, Obama vanaf z ‘n Blackberry en in dit rijtje wil ik natuurlijk Wout niet vergeten (zie ook http://twitter.com/#!/Woutvandenberg). Stel dat we het als dorpsraad ook gaan doen, dan heb ik al een lijst voor de komende tijd;
– Wekelijks een bericht dat we op zoek zijn naar nieuwe leden
– Wekelijks een update van Bruse agendapunten van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen
– 28-10 kernbezoek burgermeester Rabelink
– 14-11 overleg met kernbestuurder, wethouder Verseput
– Onze najaarsvergadering van 17-11 met een interessant programma
Ja, ik ben voor!

This entry was posted in Nieuwsarchief. Bookmark the permalink.