Bestuursvergadering 20-12-2010

Aanvang:               20.00 uur

Lokatie:                 Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

————————————————————–

 1. Opening
 2. 2e Bushalte – Ad Cornelissen
 3.  Goedkeuring notulen vorige vergadering.
 4.  Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
 5.  Uitgangspunten leefbaarheidsubsidies – voorstel Esther.
 6.  Toekenning subsidieaanvragen – voorstel Esther
 7.  Cursusaanbod – Ronic
 8.  Update vandalisme/overlast bushalte – Eric – Update skatebaan – Eric – Update vuilnisbakken – Ronic – Update pimp-de-  panden – Allard – Update consultatiebureau – Eva – Samenvatting overleg dhr. de Winter – Eric
 9.  Organisatie bijeenkomst collega dorpsraden – Ronic
 10.  Vergaderschema 2011
 11.  Doornemen actielijst
 12.  Wat verder ter tafel komt
 13.  Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.