Bestuursvergadering 29-11-2010

Aanvang:               20.00 uur

Lokatie:                 Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

__________________________________________________________________________

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering.
 3. Ingekomen stukken
 4. Financiële stand van zaken+begroting 2011/2012 – Esther
 5. Procedure subsidie-aanvragen – Esther.
 6. Update skatebaan – Eric.
 7. Inloop/spreek(1/4) uurtje – Eva.
 8. Statuten+reglementen – Eva.
 9. Vandalisme/overlast bushalte – Eric
 10. Publicatie notulen – Ronic.
 11. Vuilnisbakken – Ronic
 12. Doornemen actielijst
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.