Bestuursvergadering 27-10-2010

Aanvang:               20.00 uur

Lokatie:                 Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

_____________________________________________________________________

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Financiële stand van zaken – Esther
 5. Subsidieverzoeken – Eva
 6. Agenda openbare najaarsvergadering – Eva
 7. Update skatebaan – Eva/Eric/Maria
 8. Update ‘creatief tegen verpaupering’ – Allard
 9. Update – Visie Vluchthaven
 10. Voortgang nieuwe website – Allard/Ronic
 11. Doornemen actielijst
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.