Bestuursvergadering 28-06-2010

Aanvang:               20.00 uur

Lokatie:                 Het Krabbenhuis, Zijpe, Bruinisse

___________________________________________________________________________

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Doornemen actielijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen
 6. Status Masterplan
 7. Avondmarkt 13-08-2010
 8. Update skatebaan – Eva
 9. Update ‘creatief tegen verpaupering’ – Allard
 10. Sluiting consultatiebureaus
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.