Uitnodiging Algemene Vergadering 2019

Dorpsraad Bruinisse nodigt u uit om aanwezig te zijn op de openbare vergadering op

14 mei 2019

Inloop 19.00 uur/start 19.15 uur in Clubhuis Bru’se Boys, Nijverheidsweg 25  te Bruinisse.

AGENDA

1.           Opening door de voorzitter

2.           Notulen 30 mei 2018

3.           Benoeming nieuwe leden

4.           Financiële verslag door de penningmeester

5.           Verslag Kascontrolecommissie

6.           Benoeming nieuwe lid kascontrolecommissie

7.          Rondvraag

8.           Pauze

9.           Wat kan SMWO voor u betekenen?Presentatie door de heer Melis Hoogenboom

10.        Wonen boven de voormalige Rabobank. Inleiding door de heer Rob Hagen (Vivalib).
              Langer zelfstandig kunnen blijven wonen ie een stille wens van vele ouderen.
              De heer Hagens vertelt hoe dat mogelijk is en boven de voormalige Rabobank mogelijk
             wordt gemaakt.

11.      Gelegenheid tot het stellen van vragen en napraten.

This entry was posted in Agenda openbare vergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.