29 MEI openbare ledenvergadering

29 mei

Dorpsraad Bruinisse nodigt u uit om aanwezig te zijn op de openbare vergadering op

29 mei 2017

Inloop 19.00 uur / start 19.30 uur in Dorpshuis De Vanger, Molenstraat te Bruinisse.

AGENDA

1.           Welkom en inleiding door de voorzitter
2.           Goedkeuring notulen Openbare Vergadering 2016

3.           Samenstelling dorpsraad

4.           De dorpsraadsleden geven een toelichting op hun portefeuille.

5.           Financiële verantwoording (www.dorpsraad-bruinisse.nl/financiële-verantwoording)

6.           Kascontrole   2016

7.           Benoeming kascontrolecommissie

8.           Pauze

9.           Herinrichting dorpshart Bruinsse / Presentatie plannen

10.      Rondvraag

11.      Napraten met een hapje en een drankje

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.