Gezocht: vrijwillige burgeradviseur

Onlangs kreeg uw dorpsraad van het SMWO het verzoek na te gaan of er in Bruinisse mensen zijn, die bereid zijn “Vrijwillige burger adviseur” te worden.

Dit adviseurschap houdt kort gezegd in dat de betreffende adviseurs ouderen op weg helpen bij vragen die er leven op het gebied van voorzieningen voor ouderen. Kort gezegd: Waar heeft men recht op? Hoe bewandel ik het juiste pad om deze voorziening te krijgen?

Wij benaderen u omdat u via huisbezoeken / cq bezoekcommissies regelmatig bij ouderen “Over de vloer” komt en er daardoor vaak al een vertrouwensrelatie bestaat. Vandaar dat wij u nadrukkelijk willen verzoeken na te gaan of er binnen uw gemeente mensen zijn, die bereid zijn deze functie te vervullen.

Belangstellenden krijgen van het SMWO gedurende een vijfdaagse cursus voldoende bagage aangeboden om de betreffende ouderen adequaat ter zijde te kunnen staan.

Wij verzoeken u de namen van belangstellenden door te geven aan het secretariaat van de dorpsraad. Email: info@dorpsraad-bruinisse.nl.  Wij zorgen er dan voor dat de namen door worden gegeven aan het SMWO. Desgewenst kunt u bij het secretariaat, evenals het SMWO, ook nadere informatie verkrijgen.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.