Agenda bestuursvergadering 27-07-2015

 1. Opening

 

 1. Mededelingen

 

 1. Goedkeuring notulen 09-06-2015

 

 1. Ingekomen stukken
  1. Scoop – VSBfonds
  2. Hartveilig – overzicht AED’s
  3. SMWO-concept convenant

 

 1. Financiën-Wanda
 1. Stand van zaken
 2. Nieuw subsidiebedrag
 3. prestatieafspraken gemeente
 1. Evaluatie bijeenkomsten
  1. Hartveilig – Edith
  2. Visserijdagen – Henk

 

 1. Vervolg bijeenkomst ThuisindeKern – Ronic/Edith
  1. Folder
  2. Jeu-de-boules club
  3. Sinterklaashuis/feest

 

 1. Actielijst

 

 1. Rondvraag

 

 1. Afsluiting

 

 

 

 

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.