Bestuursvergadering 25-02-2013

Agenda 25-02-2013:

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken februari
4. Openbare vergadering – Ronic
5. Concept woonvisie – Nico
6. Wijzigingen subsidieprocedure – Esther
7. Kerstboomverbranding – Ronic
8. Mobiele pinbox Rabo – Henk
9. Evaluatie gesprek over ondernemers enquête – Henk
10. Rondje projecten en updates – allen
11. Wat verder ter tafel komt
12. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.