Bestuursvergadering 29-01-2013

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken december + januari
4. Evaluatie bijeenkomst bouwen in eigen beheer – Nico
5. Subsidieaanvragen 2013 – Esther
6. Wegwijzers en borden op Bru – Henk
7. Mogelijke locatie MZI opslag / Habraken – Henk
8. Rondje projecten en updates – allen
9. Wat verder ter tafel komt
10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.