Algemene Ledenvergadering 28-09-2022.

Woensdag 28 september 2022, houdt de Dorpsraad Bruinisse haar openbare vergadering.
Deze vindt plaats in de kantine van v.v. Bruse Boys.
Indien u met de auto komt, kunt u het sportpark bereiken via het parkeerterrein aan de Nijverheidsweg 25,
anders kunt u het sportpark bereiken via de ingang aan het Bakkersgat.
 
De agenda is als volgt:
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststellen notulen vergadering 14 mei 2019
3.  Vastleggen statuten, inschrijven bestuursleden voorjaar 2022
4.  Kennisgeving (aanstaand) aftreden en voornemen tot herbenoeming
5.  Financieel verslag door de penningmeester
6.  Verslag Kascontrolecommissie
7.  Pauze
8.  Woningbouw
9.  Windfonds Krammer
10. Ledenwerving
11. Rondvraag
 
Tijd: 19:30
Zaal open: 19:00
Koffie en thee worden u vooraf en in de pauze aangeboden door de Dorpsraad. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met elkaar in de kantine.
 
Zien we u daar!?
 
De Dorpsraad.
Posted in Nieuws | Comments Off on Algemene Ledenvergadering 28-09-2022.

Pannakooi!?

 

Beste dorpsgenoten,

De dorpsraad heeft het plan opgevat om samen met het windfonds een speeltoestel te laten plaatsen in Bruinisse.
De dorpsraad dacht zelf aan een Pannakooi.

Graag zouden wij van jullie horen wat hier een mooie plaats in het dorp voor zou zijn.
Wanneer je een ander leuk idee en/of  locatie hebt, horen wij dat uiteraard ook graag! 

Stuur je idee of locatie kort omschreven aan info@dorpsraad-bruinisse.nl

 

Posted in Nieuws | Comments Off on Pannakooi!?