Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

Gezondheidscentrum

En hier de eerste artist impressions van het nieuwe Gezondheidscentrum!

Uitnodiging Algemene Vergadering 2019

Dorpsraad Bruinisse nodigt u uit om aanwezig te zijn op de openbare vergadering op

14 mei 2019

Inloop 19.00 uur/start 19.15 uur in Clubhuis Bru’se Boys, Nijverheidsweg 25  te Bruinisse.

AGENDA

1.           Opening door de voorzitter

2.           Notulen 30 mei 2018

3.           Benoeming nieuwe leden

4.           Financiële verslag door de penningmeester

5.           Verslag Kascontrolecommissie

6.           Benoeming nieuwe lid kascontrolecommissie

7.          Rondvraag

8.           Pauze

9.           Wat kan SMWO voor u betekenen?Presentatie door de heer Melis Hoogenboom

10.        Wonen boven de voormalige Rabobank. Inleiding door de heer Rob Hagen (Vivalib).
              Langer zelfstandig kunnen blijven wonen ie een stille wens van vele ouderen.
              De heer Hagens vertelt hoe dat mogelijk is en boven de voormalige Rabobank mogelijk
             wordt gemaakt.

11.      Gelegenheid tot het stellen van vragen en napraten.