Besluitenlijst 2019

28 januari 2019

 • De Welzijnssubsidies worden vastgesteld
 • Taakverdeling bestuursleden wordt doorgeschoven

25 februari 2019

 • We besluiten het initiatief “Laatste rustplaats”( behoud van oude graven) te steunen.
 • Gemeentewerken wordt verzocht het kerkplein in de strooiroute op te nemen
 • In 2020 nemen we deel aan de vrijheidsmaaltijd
 • De postbus wordt opgeheven.
 • Het Pact van Bru wordt vastgesteld en binnenkort door betrokkenen ondertekend.
 • In oktober organiseren we een thema avond over windenergie
 • De scouting wordt betrokken bij de Dodenherdenking op 4 mei

25 maart 2019

 • DR verleent wederom zijn medewerking aan het officiële deel van Koningsdag.
 • De welzijnssubsidie worden niet uitbetaald aan organisaties die hun stukken niet op     tijd hebben ingeleverd.
 • De bestuursvergadering van april komt te vervallen

06 mei 2019

 • De Nationale Diabetes Challenge wordt een subsidie toegekend.
 • In oktober bespreken wij de definitieve medewerking van de Scouting aan de 4 mei herdenking en aan de vrijheidsmaaltijd.

29 mei 2019

 • Up-date van het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
 • Bij het windfonds worden enkele projecten ingediend
 • Vaststellen agenda thema-avond energie op 3 oktober 2019

26 juni 2019

 • De wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld. In de eerstvolgende openbare vergadering zal een definitief besluit vallen.
 • Programma thema avond duurzame energie wordt vastgesteld.

30 oktober 2019

 • De DR besluit op 5 mei 2020 een bevrijdingsmaaltijd te organiseren.
 • De jaarlijkse Kerstboom op het Kerkplein wordt dit jaar ook door de DR georganiseerd.

27 november 2019

 • De DR besluit het opzetten en weghalen van de Kerstboom door de scouting te laten doen