Besluitenlijst 2018

De dorpsraad heeft begin 2017 besloten om i.p.v. notulen bestuursvergadering een besluitenlijst te publiceren.

De besluitenlijst 2018 zoals die er op dit moment uitziet:

 1. De DR plaatst een bericht op de website dat de slagboom ter bevordering van de verkeersveiligheid bij AH er komt.
 2. De DR zoekt een 2de vertegenwoordiger voor de stuurgroep herindeling dorpskern
  Besluit een verzoek in te dienen bij de gemeente de donkere plekken in het Westplantsoen beter te verlichten.
  Geen actieve medewerking verlenen aan Open Monumentendag.
  Zich inzetten voor ”NL doet” op 9 maart 2018
  Ook dit jaar organiseert de DR de aubade op Koningsdag en de 4 mei herdenking
  Wederom aandacht te vragen voor de ijsbaan.
  De welzijnssubsidies worden vastgesteld.

  Bijgewerkt op 06-05-2018