Besluitenlijst

De dorpsraad heeft begin 2017 besloten om i.p.v. notulen bestuursvergadering een besluitenlijst te publiceren.

De besluitenlijst 2017 zoals die er op dit moment uitziet:

 1. De dorpsraad stuurt, naar aanleiding van de situatie in de Keersweel, een brief naar de gemeente met het verzoek in toekomstige nieuwbouwwijken meer rekening te houden met de parkeerproblematiek.
 2. De Dorpsraad stelt vast welke subsidieaanvragen gehonoreerd worden.
 3. De Oranjevereniging en de Sinterklaasclub krijgen geen subsidie meer omdat daar met ingang van 1 januari 2017 een aparte subsidieverordening voor geldt.
 4. Het vergaderschema voor 2017 wordt vastgesteld.
 5. De leden van de Dorpsraad krijgen een kilometervergoeding voor bezoeken buiten Bruinisse
 6. Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.
 7. De Dorpsraad besluit in te gaan op het verzoek van de BOC actieve medewerking aan de aubade te verlenen
 8. We besluiten een poging te ondernemen de uitvoering van het speeltuinbeleid voor Bru te versnellen.
 9. We besluiten te onderzoeken in of we de buurtapp “Nextdoor” in Bruinisse kunnen uitrollen.
 10. Degenen die ter gelegenheid van Koningsdag een onderscheiding krijgen, zullen door de dorpsraad met een bloemetje verblijd worden.
 11. De ouderensozen krijgen alsnog subsidie, onder voorwaarde dat zij meehelpen activiteiten voor de gemeenschap te organiseren.
 12. De taakverdeling van het bestuur wordt vastgesteld en op de website geplaatst
 13. Voor een buurtbarbecue zal geen subsidie beschikbaar worden gesteld.
 • Bijgewerkt op 06-06-2017