Besluitenlijst

De dorpsraad heeft begin 2017 besloten om i.p.v. notulen bestuursvergadering een besluitenlijst te publiceren.

De besluitenlijst 2017 zoals die er op dit moment uitziet:

 1. De dorpsraad stuurt, naar aanleiding van de situatie in de Keersweel, een brief naar de gemeente met het verzoek in toekomstige nieuwbouwwijken meer rekening te houden met de parkeerproblematiek.
 2. De Dorpsraad stelt vast welke subsidieaanvragen gehonoreerd worden.
 3. De Oranjevereniging en de Sinterklaasclub krijgen geen subsidie meer omdat daar met ingang van 1 januari 2017 een aparte subsidieverordening voor geldt.
 4. Het vergaderschema voor 2017 wordt vastgesteld.
 5. De leden van de Dorpsraad krijgen een kilometervergoeding voor bezoeken buiten Bruinisse
 6. Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.
 7. De Dorpsraad besluit in te gaan op het verzoek van de BOC actieve medewerking aan de aubade te verlenen
 8. We besluiten een poging te ondernemen de uitvoering van het speeltuinbeleid voor Bru te versnellen.
 9. We besluiten te onderzoeken in of we de buurtapp “Nextdoor” in Bruinisse kunnen uitrollen.
 10. Degenen die ter gelegenheid van Koningsdag een onderscheiding krijgen, zullen door de dorpsraad met een bloemetje verblijd worden.
 11. De ouderensozen krijgen alsnog subsidie, onder voorwaarde dat zij meehelpen activiteiten voor de gemeenschap te organiseren.
 12. De taakverdeling van het bestuur wordt vastgesteld en op de website geplaatst
 13. Voor een buurtbarbecue zal geen subsidie beschikbaar worden gesteld
 14. Proberen gezamenlijk met de Stichting Festiviteiten Bru 550 van de grond te organiseren.
 15. In overleg met de gemeenteraad en andere Bruse belanghebbenden de herinrichting van de dorpskern ter hand te nemen.
 16. De Pretplanner heeft subsidie ontvangen om 3 kinderspeeldagen in de zomervakantie te organiseren.
 17. Gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken als de gemeenteraadscommissie de herinrichting van de dorpskern behandeld.
 18. De scholen de gelegenheid geven hun wensen op verkeersgebied in te dienen, zodat er bij het opstellen van het nieuwe verkeerscirculatieplan rekening mee gehouden kan worden.
 19. Oproep doen om mensen te vinden die bereid zijn Bru 550 jaar te organiseren.
 20. Zoeken naar nieuwe acties om de leefbaarheid te bevorderen.
 21. Het SMWO uitnodigen voor de openbare dorpsraad in mei.
 22. Subsidiemogelijkheden onderzoeken om de speeltuintjes op te knappen.
 23. Via de herziening van de  Woonvisie proberen extra woningbouw in Bru te realiseren.
 • Bijgewerkt op 30-12-2017