Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

Aanleg tijdelijk parkeerterrein ‘Gat van Bru’.

Op maandag 28 mei start aannemer Van der Cingel Straat- en Grondwerk met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie ‘Gat van Bru’, ofwel het huidige grasveld op de hoek van de Dreef en Nieuwstraat tegenover de Albert Heijn.

Met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein kan de exploitant van Marketplaza (AH, Etos en Gall&Gall) zijn klanten beter bedienen. Ook krijgt deze locatie zo een nuttige bestemming in afwachting van de verdere plannen voor dit gebied. De werkzaamheden worden in juni afgerond. Tot die tijd kan er enige hinder zijn op en rond het bestaande en nieuwe parkeerterrein.

Het parkeerterrein wordt uitgevoerd in betonplaten met aangegeven parkeervakken, een opstelplaats voor winkelwagens, verlichting en afvalbakken. Aan de zijde van de Dreef en Nieuwstraat komt een lage haag. Voor een veilige oversteek naar het huidige parkeerterrein van Marketplaza zorgt de gemeente voor een gemarkeerde oversteekplaats op de Dreef en een looproute van het parkeerterrein naar de entree van de winkels. De containers voor glas en kleding worden enkele meters verplaatst.

 

Werkzaamheden speeltuin Burgemeester Hagelaan

Even een kleine update omtrent een aantal werkzaamheden in en rondom de speeltuin bij de Burgemeester Hagelaan.

Dinsdag 22 mei 2018 zal de gemeente starten met een aantal werkzaamheden in en rondom de speeltuinen op Bruinisse. De volgende werkzaamheden gaan plaatsvinden:

  • Er is een aanvraag gedaan voor het bijplaatsen van een nieuwe lichtmast. De aanvraag ligt bij het DNWG, hier is nog geen specifieke planning van bekend.
  • Na de realisatie van de lichtmast wordt het achterpad opnieuw bestraat.
  • Verder is het UOR bezig om het huidige hekwerk (1,8 meter hoog) tussen de garages en de speeltuin te vervangen door een lager hekwerk.
  • Tot slot zal zal het grote speeltoestel in de Burgemeester Hagelaan vervangen worden. Het toestel dat vervangen wordt zal gelijktijdig herplaats worden in het Westplantsoen.

Gerelateerde afbeelding