Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Stichting behoud voor rustplaatsen

Gemeente Schouwen-Duiveland hanteert sinds een paar jaar een actief ruimingsbeleid op de begraafplaatsen, dit houdt in dat bij verlopen van de grafrechten de grafmonumenten worden verwijderd. Vanuit de inwoners zijn er verontruste en verontwaardigde reacties gekomen op deze manier van omgang met de begraafplaatsen.

Daarom onderzoek Jet van Gent (gemeenteraadslid bij Hart voor Schouwen Duiveland) de mogelijkheden voor het behouden van graven waarvan de nabestaanden niet de financiële middelen hebben om de grafrechten te verlengen, en van personen die op een of andere manier een grote betekenis hebben gehad voor de gemeenschap of een betrokkenen.

Jet zou hiervoor graag, los van de gemeente, een stichting op richten die de belangen behartigt van de nabestaanden of belanghebbenden van deze graven. Zij denkt hierbij aan een fonds waaruit men een renteloze lening of een gift kan ontvangen om een graf te behouden, en verder om de mogelijkheid te bieden graven te adopteren van personen die een grote betekenis hebben gehad voor de gemeenschap of voor een betrokkenen. Er zijn al diverse gemeenten in Nederland die op deze manier de graven weten te behouden.

Bent u iemand die interesse heeft voor het oprichten en besturen van een stichting voor behoud van laatste rustplaatsen Schouwen Duiveland, meld u dan bij ons aan via een persoonlijk bericht op Facebook. Wij zullen dan contact met u opnemen.