Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

Initiatief voorstel Masterplan!

Er is hard gewerkt, er is veel energie en tijd in gestopt en we zetten door!

U kunt hieronder u het initiatief voorstel lezen zoals dat in de raadscommissie komt komende week, maandag 11 september 19.30 uur.

We willen dit voorstel graag kracht bij zetten door in grote getale naar het gemeentehuis te gaan.

Roparun is zo vriendelijk geweest om hun bus beschikbaar te stellen zodat er zoveel mogelijk inwoners mee kunnen naar Zierikzee. U kunt zich aanmelden via info@dorpsraad-bruinisse.nl, er zijn geen kosten aan verbonden.
De bus heeft een beperkt aantal plaatsen, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

De vertrektijd en opstapplek worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via onze website en onze Facebookpagina.

We hopen dat u erbij kunt zijn!

Initiatief voorstel masterplan

De gemeenteraad treedt op

 

 

De Gemeenteraad treedt op

 Wanneer:        
10 Augustus 2017 20.00 uur
Waar:              
Durps’uus Bru

 

 

Dames en heren,

Zoals u ongetwijfeld weet vindt op 10 augustus een informatieavond plaats over het initiatiefvoorstel, met betrekking tot de herinrichting van het dorpshart dat de gemeenteraad in september hoopt te bespreken.
Inmiddels is het bijna zover en hebben we het definitieve programma samengesteld.
U vindt het hieronder.

Programma informatieavond 10 augustus

Vanaf 19.30 uur staan de koffie en de thee klaar. Wij hebben de direct belanghebbenden gevraagd tekeningen van hun project op te hangen, zodat u die  eventueel voor aanvang kunt bekijken om zo een indruk te krijgen van wat er allemaal te gebeuren staat.
Verder hangt aan de wanden de resultaten van de enquête, die onder omwonenden gehouden is.
Tenslotte hangen er aan de wanden nog grote vellen papier waarop u, zowel voor als na de vergadering nog allerlei opmerkingen kunt maken met betrekking tot het opvullen van de lege gaten in de dorpskern.

20.00 Uur start van het officiële deel

Agenda

  1. Welkom
  2. Inleiding en aanleiding tot deze avond
  3. Wat is er gebeurd sinds de vorige openbare dorpsraadsvergadering
  4. Toelichting op de gekozen werkwijze door mevrouw Marleen van Kooten                 (gemeenteraadslid)
  5. Toelichting op het initiatiefvoorstel door de heer Jan Bij de Vaate (gemeenteraadslid)
  6. Toelichting op de verkeersplannen door mevrouw Marja Maaskant                      (lid dorpsraad)
  7. Dringende vragen.

Na afloop bent u nog van harte welkom om onder het genot van een drankje op informele wijze de avond na te bespreken.