Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

PERSBERICHT RIJKSWATERSTAAT

Hinder voor scheepvaartverkeer tijdens renovatiewerkzaamheden Grevelingenbrug

Over deze renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in de periode 13 november t/m 30 november is eerder gecommuniceerd.
In tegenstelling tot eerdere informatie is er niet alleen sprake van een hoogtebeperking; op 13 november en 18 t/m 23 november is sprake van een volledige stremming voor het scheepvaartverkeer.
In onderstaand persbericht is exact te lezen welke stremmingen er zijn voor het scheepvaartverkeer. 

 

PERSBERICHT RIJKSWATERSTAAT
…………………………………………………………
Voorbereidingen renovatie Grevelingenbrug van start

Rijkswaterstaat start in de week van 16 oktober met voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de Grevelingenbrug. Er wordt begonnen met het verleggen van kabels en leidingen langs de N59 ter hoogte van de Grevelingenbrug. Hiervoor zal tijdelijk een lagere maximumsnelheid op de weg gelden.

Van maandag 13 november tot en met donderdag 30 november 2017 vinden de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Grevelingenbrug en –sluis plaats. In deze periode vervangt Rijkswaterstaat onder andere de elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen van de brug over de Grevelingensluis en wordt het bedienings- en besturingssysteem aangepast. 

Stremmingen voor scheepvaart
Door deze werkzaamheden is de Grevelingensluis op maandag 13 november van 00.00 tot 24.00 uur gestremd voor alle scheepvaartverkeer. Vanaf dinsdag 14 november tot en met vrijdag 17 november geldt een hoogtebeperking. De maximale doorvaarthoogte bedraagt dan NAP +6,25 m. Van zaterdag 18 november 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 is de Grevelingensluis opnieuw gestremd voor alle scheepvaartverkeer. Op vrijdag 24 november 2017 en van maandag 27 tot en met donderdag 30 november 2017 is de Grevelingensluis dagelijks gestremd van 07.00 tot 17.00 uur.
In het weekend van 25 en 26 november 2017 is de sluis niet gestremd.

Hinder voor wegverkeer
Het wegverkeer ondervindt tijdens de renovatiewerkzaamheden weinig hinder. Het kan over de brug of over de bypass blijven rijden.

Hinder voor scheepvaartverkeer tijdens renovatiewerkzaamheden Grevelingenbrug


In de periode van maandag 13 november 00.00 uur tot en met donderdag 30 november 17.00 uur zullen er renovatie werkzaamheden plaatsvinden aan de Grevelingebrug.

Het project Renovatie Grevelingenbrug wordt uitgevoerd voor Rijkswaterstaat door Dynniq Nederland B.V.

Klik hier voor meer informatie over de verwachte hinder voor het scheepvaartverkeer.